Timothy A. Ballard, AIA, Principal
Timothy A. Ballard, AIA
Bruce E. Blackmer, FAIA, Chairman
Bruce E. Blackmer, FAIA
Trish E. Buzan, Associate AIA, Associate Principal / Technology Director
Trish E. Buzan, Associate AIA
Michael J. Cole, AIA, LEED AP, Associate Principal
Michael J. Cole, AIA
Keith M. Comes, AIA, LEED AP, Managing Principal
Keith M. Comes, AIA
Brent S. Compton AIA, LEED AP, Associate Principal
Brent S. Compton AIA
John C. Eckert, AIA, Associate Principal
John C. Eckert, AIA
Kevin Flanagan, AIA LEED AP, Managing Principal
Kevin Flanagan, AIA
Mark J. Gifford, AIA, Associate Principal
Mark J. Gifford, AIA
Thomas E. Golden, AIA, Principal
Thomas E. Golden, AIA
Dana Harbaugh, AIA, Chief Executive Officer
Dana Harbaugh, AIA
Brent Harding, AIA, LEED AP, Principal
Brent Harding, AIA
Douglas G. Heyamoto, AIA, CSI, Associate Principal
Douglas G. Heyamoto, AIA, CSI
Bennett J. Hill, AIA, LEED AP, Associate Principal
Bennett J. Hill, AIA
Daniel C. Jardine, AIA, Principal
Daniel C. Jardine, AIA
Malcolm R. Jollie, AIA, Associate Principal
Malcolm R. Jollie, AIA
Helena L. Jubany, FAIA, Managing Principal
Helena L. Jubany, FAIA
Daniel A. Kurtz, AIA, LEED AP, Principal
Daniel A. Kurtz, AIA
Brian Live, AIA, LEED AP, Associate Principal
Brian Love, AIA
Melissa A. McFadgen, AIA, Principal
Melissa A. McFadgen, AIA
Mark A. McMicheal, PE, Principal
Mark A. McMicheal, PE
Steven J. McNutt, AIA, Principal
Steven J. McNutt, AIA
Pierce McVey, AIA, LEED AP, Principal
Pierce McVey, AIA
Jeani Natwick, AIA, LEED AP, Principal / Healthcare Planner
Jeani Natwick, AIA
Leticia Ochoa, AIA, Associate Principal
Leticia Ochoa, AIA
Michael R. O'Malley, AIA, CSI, Principal
Michael R. O'Malley, AIA, CSI
Guy J. Overman, AIA, Leed AP, Principal
Guy J. Overman, AIA
Michael T. Pinto, AIA, Principal
Michael T. Pinto, AIA
William W. Rash, AIA, NCARB, Associate Principal
William W. Rash, AIA, NCARB
Philip Riedel, AIA,CEFP,LEED, Principal
Philip Riedel, AIA,CEFP
Matthew W. Rumbaugh, AIA, Principal
Matthew W. Rumbaugh, AIA
Jack Schneider, PE, LEED AP, Associate Principal
Jack Schneider, PE
Lauren Scranton, Knowledge and Innovation Leader
Lauren Scranton
David Shaffer, AIA, CSI, Associate Principal
David Shaffer, AIA
Steven M. Shiver, FAIA, Principal
Steven M. Shiver, FAIA
Boris Srdar, FAIA, LEED AP, Principal
Boris Srdar, FAIA
Thomas J. Stroeher, Principal / Chief Financial Officer
Thomas J. Stroeher
Ron  van der Veen, FAIA, Principal
Ron van der Veen, FAIA
Randall Wilson, AIA, LEED AP, Principal
Randall Wilson, AIA